Rapporten setter søkelys på den kolossale økningen i produksjon og utvikling av nye atomvåpen i de ni atomvåpenstatene også etter at FNs forbudstraktat mot atomvåpen trådte i kraft i januar 2021, og viser hvordan atomvåpenprodusentene påvirker myndigheter gjennom tenketanker og finansinstitusjoner. Under finner du hele rapporten som ble publisert 18. juni. Rapporten er også et grunnlagsdokument for Global week of action on Nuclear Spending 16. -22. september i år. 

Foto: ICAN

Kort sammendrag:

I 2023 brukte de ni atomvåpenstatene 10,8 milliarder dollar (13,4 %) mer på sine atomarsenaler enn året før, totalt 91,4 milliarder dollar, eller 2 898 dollar per sekund på atomvåpen.

Alle de ni landene økte beløpet de brukte på atomvåpen. USA hadde den største økningen, med nesten 18 %. USA brukte mer enn alle de andre atomvåpenstatene til sammen, 51,5 milliarder dollar. Kina passerte Russlandsom med det nest høyeste, med 11,9 milliarder dollar, og Russland kom på tredjeplass og brukte 8,3 milliarder dollar.

I 2023 tjente 20 selskaper som jobber med utvikling og vedlikehold av atomvåpen minst 31 milliarder dollar på denne virksomheten. Disse selskapene har nå minst 335 milliarder dollar i utestående atomvåpenkontrakter, hvorav noen har en varighet på mer enn ti år. I 2023 ble det utdelt minst 7,9 milliarder dollar i nye atomvåpenkontrakter.Selskapene som produserer atomvåpen, øver innflytelse gjennom myndigheter, tenketanker og finansinstitusjoner. Selskapene brukte 118 millioner dollar på å lobbe regjeringer i USA og Frankrike, en økning på 11 millioner dollar fra 2022. Flere selskaper hadde mer enn et dusin møter med britiske tjenestemenn i 2023, og to av selskapene møtte britiske tjenestemenn mer enn 40 ganger, og fem selskaper hadde møter med Storbritannias statsminister. Selskapene donerte mer enn 6 millioner dollar til de fremste tenketankene som forsker på og skriver om atomvåpen. Nåværende og tidligere ansatte i disse selskapene har styreverv i tenketanker og rådgivende råd. De sitter også med styreverv i finansinstitusjoner som har store investeringer i selskapene.ICAN har nå publisert denne årlige analysen i fem år, og på den tiden har de globale atomvåpenutgiftene vokst med 34 %. Mens ni regjeringer står bak de enorme utgiftene som finansierer masseødeleggelsesvåpen, har snart 100 land signert FNs forbudstraktat mot atomvåpen (TPNW). Disse regjeringene jobber for å avskaffe atomvåpen og viser ansvarlig oppførsel i en tid preget av katastrofal konkurranse.  Alle land står overfor et valg: å styrke siden som investerer i masseødeleggelsesvåpen eller å jobbe for atomnedrustning ved å slutte seg til TPNW-traktaten som forbyr atomvåpen. Les hele rapporten her:

https://assets.nationbuilder.com/ican/pages/4079/attachments/original/1718371132/Spending_Report_2024_Singles_Digital.pdf?1718371132.      Kopier lenken til søkefeltet for å finne rapporten

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *