Foto : Susanne Urban


MINNEORD etter Johan Galtung

Verdens første professor i fredsforskning, Johan Galtung er død, 93 år gammel. Dermed har Norge og verden mistet et menneske helt utenom det vanlige. Johan Galtung har vært en aktiv, optimistisk, kreativ og positiv fredsarbeider i over 70 år. Allerede som 24-åring skrev han sin første bok, Gandhis politiske etikk. Den gangen satt han i fengsel for militærnekting. Ingen hadde systematisert Gandhis ikkevolds-strategier før Galtung og hans mentor økosofen Arne Ness tok fatt. 

FNs hovedformål er å verne kommende generasjoner mot krigens svøpe. Få, om noen, har som Johan Galtung bidratt til å påvise mulighetene for fredsbygging. 

Kompromiss eller fred? Johan var en urokråke for fred. Han har alltid forfektet utradisjonelle og til dels kontroversielle meninger i forelesninger, foredrag og i rundt 160 bøker om fredens mange fasetter. Mer enn 40 av bøkene er oversatt til andre språk. ‘Transcend og Transform’ er tilgjengelig på 25 ulike språk. Galtung har publisert mer enn 1700 artikler og bok-kapitler og har i mange år skrevet ukentlige bidrag for Transcend Media Service-TMS, et nettsted for løsningsorientert fredsjournalistikk. Johan var en av ildsjelene bak opprettelsen av PRIO, Peace Research Institute Oslo. Han har vært gjesteprofessor ved et femtitalls universiteter, har 10 æresdoktorgrader og flere æresprofessorater mottatt mellom 1975 og 2017. Han ble tildelt den alternative Nobelprisen Right Livelihood Award i 1987, og har fått mangfoldige utmerkelser innen mange ulike fagfelt bla. i Norge, Spania, USA, Kina og India. I Norge er Hardangerakademiet for fred utvikling og miljø det nærmeste vi kommer et Galtungsenter. 

Det er ikke konflikt som er farlig, men om vi prøver å løse en målkollisjon med vold. Mennesker er forskjellige, de har forskjellige mål. At mål kolliderer, er naturlig. Som den gode pedagogen han var, tegnet Johan enkle figurer på flipover-ark under forelesninger og foredrag. Resultatet? Uttrykk som positiv fred og negativ fred; direkte vold, strukturell vold og kulturell vold; eller konfliktløsning i tre trinn: kartlegging, legitimering og brobygging – er ikke lengre begreper bare for spesielt interesserte. Johan Galtung har gitt verden et helt begrepsapparat for å skape en fredskultur. Galtungs metode for fred innebærer å overskride en konflikt på kreativt vis: Å bringe inn et nytt element, et felles prosjekt, kan føre til en vinn-vinn-situasjon for alle parter. 

Alternativer til militær tankegang skapes med ord og begreper som kan settes opp mot strategitenkning fra krigsskoler verden over. Johan Galtungs livsverk gir oss tilgang til et sett av teorier som viser hvordan konflikter kan transformeres uten bruk av vold.  

Johan var takknemlig for alt han lærte av sin samarbeidspartner og ektefelle japanske Fumi. Ikke minst erkjennelsen av at vår vestlige ‘enten/ eller-tankegang‘ – ‘Enten er du med oss, eller så er du mot oss’ er en farlig begrensning.  Det finnes jo også ‘ingen av delene’ og ikke minst: både óg. Både-óg framfor enten eller har vært Galtungs grunnleggende læresetning, både som lærer og som megler i mange konfliktsituasjoner verden over. 

Mange betydningsfulle mennesker har fått stor anerkjennelse først etter sin død. Måtte det skje med Johan Galtung og hans metode. Måtte FRED settes på timeplanen i skolen på alle undervisningstrinn!

Johan selv formulerer fremtiden for fredspraksis slik, i etterordet til boken The Art of Peace (2017):

For å bli bedre, konkurrer med deg selv, ikke med andre. Ikke bidra til et samfunn med vinnere og tapere.

Fokuser på det positive. Fokuset, positivt eller negativt, er ditt valg.

Bruk dialog for felles leting etter bærekraftige løsninger. Spør: hvordan ser familien, skolen, landet, regionen ut, som du ønsker å være en del av? Var det bedre før? Hvor gikk det feil? Hva er det verste som har skjedd? Det verste som kan skje? 

Vær konstruktiv, kreativ, konkret. 

Med konflikthygiene kan vi komme langt. Leger har delt kunnskap om å vaske hendene og pusse tenner som hygiene; tiden er moden for konflikthygiene. Det å lære folk å selv ta vare på helsen sin har brakt oss lenger enn avanserte medisiner og kirurgiske inngrep. 

Et langt liv viet til uavlatelig arbeid for fred med fredelige midler er slutt. Johan Galtungs innsats har bidratt til at delmål har blitt nådd. Mennesker over hele verden har latt seg inspirere av fredsprofessorens tanker, og ikke minst handlinger. 

Det 21. århundre kan se at krig blir avskaffet – akkurat som slaveriet ble avskaffet i det 19. århundre og kolonialisme i det 20. Selv om det fortsatt finnes elementer av slaveri og kolonialisme i verden, er det ikke lenger aksepterte sosiale institusjoner.

Måtte Johan Galtung, grunnleggeren av den akademiske disiplinen ‘fredsstudier’ få rett! Vi er mange som er fast bestemt på å holde liv i fredsgnisten han tente i oss.

Johan, vi lyser FRED over ditt minne. 

Susanne Urban, 
forfatter av boken «Galtungs metode for fred – fredsforskerens liv, teorier og innflytelse» 
rådsmedlem i Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø.

Her er adresse til Transend Media Service, TMS, Johan Galtungs nettsted for løsningsorientert fredsjournalistikk  https://www.transcend.org/tms/

Share →

One Response to Sett fred framfor seier!

 1. Bjarne Lavik sier:

  Glimrende, Susanne, glimrende.
  «Historien går mot fred» som en leder ute i verden sa for ikke lenge siden.
  For oss blir oppgaven: Hva skal være Norges plass? Jeg tror Norge må bli et nøytralt, allianse-fritt land. Et land som har store muligheter og ressurser til å spille en rolle i en utvikling mot fred. Vekk fra vasallstat- rollen under USA. Inn i freds- og samarbeid-rollen sammen med flertallet av verdens folk og nasjoner.
  I tråd med Johan sin visjon.

  Bjarne Lavik, AKI

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *