Skjebnedager for Julian Assange.

Etter 12 år i fangenskap er det denne uken siste mulighet for britiske domstoler til å stoppe utleveringen av Julian Assange til USA.  20. og 21. februar gjennomføres det en offentlig høring i Storbritannias høyesterett. Hvis han blir utlevert, risikerer Assange en straff på 175 år blant annet for å avdekke krigsforbrytelser begått av USA i krigene i Afghanistan og Irak.

Julian Assange har tilbrakt de siste 12 årene i ufrihet, i nesten fem år har han vært fengslet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i London og før det syv år i asyl i Equadors ambassade i London. 

Julian Assange er fysisk og psykisk nedbrutt og det meldes at han er for syk til å kunne følge rettsprosessen i London i dag.

Julian Assange er tiltalt for å ha publiserte dokumentasjon som viser USA sine krigsforbrytelser og grove brudd på menneskerettigheter i  Afghanistan og Irak. Dette var opplysninger som Manning og Assange mente det var etisk og politisk riktig å få fram i offentligheten – opplysninger som det amerikanske folket og verden forøvrig hadde rett og behov for å vite om.

President Obama sin administrasjon gav opp å tiltale Assange fordi en da også måtte tiltale New York Times og andre nyhetsmedier som hadde publisert wikileaks materiale. Å reise tiltale kunne ikke forsvares ut fra «First Amendment», den viktigeste juridiske garantien for ytringsfrihet og journalisters rettigheter i USA.

Når USA nå fortsatt krever utlevering av Julian Assange, er det et angrep på ytringsfrihet som den menneskerett den er for hele verdenssamfunnet, og et angrep på «gravejournalistikk». En svært viktig oppgave for pressen er å passe på at makthaverne ikke misbruker makten de er gitt fra folket.

Wikileaks har dokumentert hvordan Pentagon misbrukte makten sin ved å skjule hva som skjedde i Irak og Afghanistan og i oppløpet før krigen i Libya. I arbeidet for demilitarisering og en fredeligere verden er slike avsløringer ikke bare viktige, men helt essensielle. 

Norge må la lojaliteten til ytringsfriheten og menneskerettigheter veie tyngre enn lojalitet  til vår NATO-allierte og kreve umiddelbar stans i forsøket på utlevering.

Julian Assange ble i 2023 tildelt Ossietzkyprisen for sitt kritiske pressearbeid og sin innsats med å varsle om kritikkverdige forhold i USAs og de alliertes krigføring. Han har også mottatt en rekke andre priser for sitt arbeid med å avdekke maktmisbruk. 

Det er mye som nå står på spill! 

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *