Bergensopprop for fred, nedrustning og internasjonal solidaritet – mot militarisme og krigsforberedelser.

Publisert som annonse i Klassekampen 11. mai. 

En farlig krigsmentalitet preger Europa i dag. Den forgifter den offentlige debatt, sørger for at viktige spørsmål knapt diskuteres, og kjenner bare en logikk: eskalering. Den nåværende opprustnings- spiralen, som mange land over hele verden, inkludert Norge, er involvert i, må stoppes. Hver eneste krone, euro, dollar eller rubel som går til militæret, går tapt i kampen for et rettferdig samfunn og mot globale problemer som klimakrisen og fattigdom.

Venstresida må våkne og finne tilbake til forståelsen av at opprustning ikke skaper trygghet for noen. Det gjør oss blinde for behovet for å bygge felles sikkerhet og stabilitet, nedrustning og en internasjonal rettsorden – som er den eneste vei til varig fred. 

Krig er en forbrytelse mot menneskeheten. Krig betyr død, vold, flukt, voldtekt og tortur for dem som rammes direkte. Det betyr også matmangel, sult og fattigdom for dem som rammes indirekte, særlig i det globale sør.

Vi fordømmer Russlands angrep på Ukraina, slik vi har fordømt andre folkerettsstridige kriger i nyere tid, som i Irak, Afghanistan og Libya, eller Tyrkias krig mot kurderne og Israels folkemord i Gaza. Hver dag krigen varer fører til mer lidelse. Krigen har en historie, der Nato’s aggressive og konfronterende politikk også spiller en viktig rolle. Med respekt for Minsk-avtalene og vilje til forhandlinger kunne krigen i Ukraina trolig vært unngått.

For oss er det selvsagt å vise solidaritet med ofrene for overfall, krig og undertrykkelse. Vi tror derimot ikke at det å sende våpen til Ukraina er solidaritet, like lite som en bør sende våpen til Palestina. Våpenleveringene har bare eskalert situasjonen.

Det som heller trengs, er å stoppe krigshandlingene og reise kravet om forhandlinger. Hvis det ikke skjer, øker faren for at krigen eskalerer videre, med nye og større lidelser for soldater og sivile, kvinner og barn. I verste fall kan atomvåpen bli tatt i bruk.

Vi krever derfor nå:

 • ●  diplomatiske initiativer fra den norske regjering, fra FN, OSSE og andre, for umiddelbar våpenhvile og fredsforhandlinger i Ukraina, og i Gaza,

 • ●  stans i all våpeneksport og ingen våpenleveranser til krigssoner, sluttbruker-erklæring for våpen produsert i fabrikker med norske eierinteresser,

 • ●  en umiddelbar stans i bruken av internasjonalt forbudte våpen som klaseammunisjon, landminer og uran-ammunisjon,

 • ●  overholdelse av folkeretten, menneske-rettighetene og Genève-konvensjonene, og en styrking av FN,

 • ●  etterforskning og rettslig forfølgelse av krigsforbrytelser og brudd på folkeretten,

 • ●  ytterligere humanitær støtte til befolkningen i krigssoner, beskyttelse og asyl for alle som ønsker å flykte fra krigen.

  Vi er videre imot økningen av militærutgiftene i Norge med 600 milliarder kroner, utover et budsjett som har blitt hevet gjentatte ganger allerede. Denne opprustningen er drevet frem av Nato, binder Norge enda tettere opp mot USA sine interesser, og øker sannsynligheten for at Norge trekkes inn i flere folkerettsstridige kriger. Den øker også faren for en storkrig mellom stormaktene. 600 milliarder er dessuten penger som Norge trenger til andre presser- ende oppgaver.

  Vi sier nei til langtidsplanen for forsvaret og krever en slutt på global opprustning, og igangsetting av nedrustningsinitiativer! La oss sammen gjøre en innsats for en fredeligere og mer rettferdig verden.

  Oppropet er undertegnet av: Terje Alnes, sekretær i Antikrigs-Initiativet; Marcos Amano, sosionom og FO-medlem; Diane Berbain, bystyrerepresentant Bergen SV; Margunn Bjørnholt, sosiolog; Laila Bakke, IKFF Bergen; Arild Birkenes, medlem i Antikrigs-Initiativet; Olaug Flatnes Bratbak, medlem Antikrigs-Initiativet; Daniel Ducrocq, pensjonist og medlem i Rødt og Antikrigs-Initiativet; Hans Ebbing, medlem SV; Mona Marie Frank; Roger Gjerstad, medlem i Antikrigs-Initiavet; Lars Edvin Gjeldstad, sosialantropolog; Ellen Hagen, medlem i SV og IKFF; Tor Halvorsen, statsviter; Roger Hestholm; Lise Widding Isaksen, sosiolog; Gunnar Jensen, pensjonist, medlem i Rødt; Kari Jegerstedt; Kristin Jacobsen, lærer og medlem IKFF og Antikrigs-Initiativet; Kvinneaktivistene i Bergen; Hallgeir H. Langeland, lærer; Bjarne Lavik, styremedlem Antikrigs-Initiativet; Hege Mikkelsen, statsviter og medlem Rødt Sandviken; Øystein Monsen, evolusjonsbiolog og styremedlem Rødt Bergen Sentrum; Lone Møller, medlem i IKFF; Åse Møller-Hansen, styremedlem IKFF Bergen; Sven Nielsen, pensjonert lektor; Ann Nilsen; Jane Nordlund, Kvinneaktivistene i Bergen; Thorleif Næss, SV; Sandra Opheim; Ole Johnny Olsen, sosiolog og medlem Rødt Bergen; Morten Reme, Antikrigs-Initiativet; Eva Rye; Kjersti Rødland, SV; Even Sandvik Underlid, historiker, Rødt Bergen; Susanne Urban, forfatter av boken ‘Galtungs metode for fred’; Katharina Sass, sosiolog og medlem i IKFF; Halvard Sivertsen, pensjonist; Anne Marit Skarsbø; Hilde Solberg, medlem av IKFF; Margit Steinholt, lege og medlem i Rødt; Remy Steffensen; Jarle Sylta, lærer; Marianne Sælen, IKFF-Ber- gen; Toril Torlei; Odd Arild Viste, medlem Rødt Fyllingsdalen; Matti Garnes Wiik, UiB; Halfdan Wiik, pensjonist; Nikolai Østgaard, romfysiker og styreleder av Antikrigs-Initiativet; Gunnar Øyro

  Oppropet som pdf: Bergensopprop for fred_240506C

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *