Call To Action: No more wars! Not now, not ever again!

Det er på tide å innse at vi ikke lenger har tid til å engasjere oss i hver enkelt sak eller konflikt separat, som om de ikke er deler av samme helhet. Hvis vi lar militarismen triumfere, vil det føre til utslettelse av alt liv.

Øyeblikket er nå. Og hvis vi ikke finner måter å bringe våre forskjellige kamper til en sammenhengende stemme, – så vil vi snart ikke ha en stemme i det hele tatt. Vi har ikke lenger den luksus å stå og vente på reaksjoner fra de som har mistet seg selv til makt og grådighet. Vi må handle nå. Og vi må gjøre det i solidaritet med alle de som står overfor en trussel mot livet. I Ukraina og andre steder.

Vi kan alle se at noe er fryktelig galt. Og folk som bor i områder som er i frontlinjen av denne destruktive politikken, ikke bare ser det, men føler det også akutt på kroppen. Vi blir fortalt at krigen i Ukraina er uunngåelig. At invasjonen av Afghanistan, samt Talibans maktovertakelse, var nødvendig. At den arabiske våren ikke hadde noen annen retning enn fullskala kriger. Vi blir fortalt at hver gang krig ble valgt fremfor fred var det uunngåelig – de eneste valgene vi tilsynelatende noen gang har hatt var mellom hvor «mye» og hva slags «type» vold som ville bli brukt.

Vi har ikke klart å motstå denne manipuleringstaktikken kollektivt. Det er på tide vi innser at strategiene vi som aktivister har brukt ikke har vært effektive nok og altfor ofte har blitt tatt inn i elitenes skitne spill, som til slutt kan ødelegge planeten vår. Vi har vært for stille, for splittet. For upolitisk. Men det som har vært må ikke alltid være slik. Den mest fornuftige tingen å gjøre i dette øyeblikk er også den mest subversive for makthaverne. Det er å begynne å bygge broer over de kunstige skillene de har skapt mellom våre kamper. Det er å begynne å kanalisere våre individuelle stemmer til én kollektiv, klar, høy og avgjørende stemme som krever å stoppe galskapen, stoppe krigsretorikken og militariseringen.

Løsningen ligger ikke i mer militarisert sikkerhet og nyliberal fredsbygging, men i å smi en ny vei for menneskelig sikkerhet, basert på miljømessig bærekraft, solidaritet, samarbeid, ikkevold og en omfordelende feministisk politisk økonomi som er sentrert om likhet, sosial rettferdighet og økologisk bærekraft. Dette er en oppfordring til oss alle om å finne måter å samle oss.

La oss møtes i våre lokalsamfunn, på tvers av landegrenser, i små og store grupper, på sosiale medier og andre tilgjengelige plattformer for å skape en ny visjon om global fred, basert på interseksjonelle opplevelser for mennesker og behovene til hele planeten. La oss bygge mekanismer for ekte internasjonal solidaritet. La oss koble sammen våre ulike progressive bevegelser – de feministiske, miljømessige, anti-austerity, antimilitaristiske, antirasistiske og antikapitalistiske kampene til én ny visjon om hva fred er – på en lokal, regional og globalt nivå.

La oss gjenvinne menneskerettighetene. La oss bruke aktivitetene vi har planlagt i de kommende dagene, ukene og månedene til å gjenta budskapet vårt om og om igjen. La oss planlegge små og store handlinger. La oss oppfordre til en global marsj for fred, la oss bruke hver eneste mulighet vi har til å sende ett enkelt, men sentralt budskap: Ingen flere kriger. Ikke i våre navn.

La oss oppfordre FNs generalsekretær og Sikkerhetsrådet til enten å gjøre det de har fått mandat til å gjøre eller overlate til oss, aktivistene og arrangørene å bygge en ny global infrastruktur for fred.

La oss kreve at myndighetene i våre land fordømme alle militære måter å løse konflikt. La oss gjøre dette av hensyn til alle de som er i umiddelbar fare for å utsettes for militær vold og ødeleggelse, så vel som av hensyn til planeten vår og oss alle. 

Les oppropet på engelsk her!

Call To Action: No more wars! Not now, not ever again!

 

  

 

 

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *