Vi som er sterke kritikere av baseavtalen med USA blir gjerne beskyldt for å være antiamerikanske, et velkjent retorisk grep.

Men det er ikke bare norsk fredsbevegelse som er i mot basene. I Japan, Sør-Korea, Tyskland og også på Hawaii foregår det kontinuerlige demonstrasjoner mot amerikansk militær tilstedeværelse og forurensende baser. Våre amerikanske fredsvenner er også på linje med oss. De er våre, fredsbevegelsens allierte. Vi deler analysene og løsningene. Vi samarbeider med vår søsterorganisasjon Women’s League for Peace and Freedom og organisasjoner som World BEYOND war i arbeidet for å forby atomvåpen, ruste ned, stoppe krig og militære klima- og miljøutslipp og for å styrke FN.  

Amerikanske fredsorganisasjoner vil selvsagt overføre store deler av $ 770 milliarder militærbudsjettet for 2022 til velferd, utdanning, helse og klimatiltak.  World BEYOND war har en kampanje for å kutte i militærbudsjettet ved å stenge ned alle amerikanske utenlandske baser. I The no bases campaign nevner de en rekke grunner for å legge ned basene, blant annet disse syv som er svært relevante i norsk sammenheng.

Basene øker spenningen. Tilstedeværelsen av amerikanske tropper, massive arsenaler og tusenvis av fly, stridsvogner og skip i hvert hjørne av verden utgjør en reell trussel mot omkringliggende land og er en provokasjon og en permanent påminnelse om USAs militære kapasitet. Basene brukes til militærøvelser og trening på krig.

De tilrettelegger for krig. Forhåndslagring av våpen, tropper, kommunikasjonsutstyr, fly, drivstoff osv. gjør logistikken effektiv. Fordi USA kontinuerlig utarbeider planer for militære aksjoner rundt i verden og alltid har tropper klare, kan de med små grep igangsette kampoperasjoner.

De setter vertsland i fare. Land med amerikanske baser, kan bli mål for angrep som svar på amerikansk aggresjon.

De kan ha atomvåpen. Atomvåpen eid av USA er plassert i fem europeiske land som ikke har atomvåpen selv: Belgia, Tyskland, Italia, Nederland og Tyrkia.

De skaper mer militarisme. I stedet for å avskrekke potensielle motstandere, utfordrer de andre land til å øke militærutgifter og aggresjonsnivå.

De forårsaker miljøskade. Basene har flere steder forårsaket permanent økologisk skade. Det gis ingen garanti om å overholde lokale miljøbestemmelser. Når en base returneres til vertslandet er det ingen krav om at USA skal rydde opp. Kostnadene for å fjerne drivstoff, brannskum osv. kan koste milliarder.

Basene forårsaker forurensning. Giftige kjemikalier fra basene kommer inn i lokale vannkilder, og jetfly skaper enorm støyforurensning. Det amerikanske militæret er den største enkeltforbruker av fossilt brensel og produsent av klimagassutslipp i verden.  

Her kan du lese mer om den amerikanske aksjonen: https://worldbeyondwar.org/bases/

Åse Møller-Hansen, IKFF 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *