Fred er seieren vi trenger

Stopp krigen i Ukraina

Intensiver forhandlinger og diplomati!

 

Om IKFF/WILPF

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet/ Women’s International League for Peace and Freedom (IKFF/WILPF) er en feministisk fredsbevegelse grunnlagt i 1915 for å stoppe kriger og forhindre fremtidige kriger gjennom å fjerne årsakene til krig og væpnet konflikt. Vi jobber solidarisk i globale nettverk av kvinner og feministiske aktivister med gamle, nye og kreative metoder og arbeider for fred, likhet og rettferdighet for alle.

IKFF/WILPF Norge slutter seg til de andre WILPF-seksjonen i Europa og støtter alle mennesker og aktører som kjemper for å få slutt på Russlands brutale og ulovlige krig mot Ukraina.

24. februar, blir det ett år siden Russland startet krigen (med bevissthet om at konflikten allerede startet i 2014 – om ikke før). Vi vet at verdenssamfunnet ikke klarte å forhindre krigen – til tross for sivil dialog og fredsinitiativer i regionen, internasjonale nettverk og multilateralt engasjement. Vi må derfor investere mer for å stoppe den russiske aggresjonen og krigen nå!

Mye skade har skjedd – som i enhver krig: tusenvis av drepte mennesker, ødelagt infrastruktur, påtvungen verneplikt, forferdelige tap og eksistensielle trusler for de som måtte flykte. Kvinner og barn er hjemsøkt og traumatisert av kontinuerlige alarmer og utsatt for vold, inkludert seksuell vold. Flere av våre partnere og venner føler seg misforstått og/ eller forfulgt når de uttrykker avvikende pasifistiske meninger.

Å få slutt på krigen er og må fortsatt være vår høyeste prioritet! Løsningen kan ikke være en permanent økning av våpenlevering og militarisering – som også påvirker hele den vestlige verden. Militarisering av samfunn, gjennom ekstremt høye militære utgifter (SIPRI-data), eksploderende profitt for krigsindustrien og samtidig underfinansiering av sosiale og miljømessige utgifter, er blant de grunnleggende årsakene til krig og vold som IKFF har fordømt siden 1915. Som medlemmer av et globalt samfunn, trenger vi å lære mer om fredsbygging og mellommenneskelig forståelse som vei til menneskelig sikkerhet. Vi må komme oss ut av volds- og drapsspiralen. Vi insisterer på at forhandlinger og diplomati må intensiveres og aktivt fremmes  på alle nivåer – og inkludere kvinner og ungdom.

  • Vi støtter og ønsker velkommen viktig dokumentasjon innhentet av sivilsamfunnsorganisasjoner, som Nobels fredsprisvinnerne og andre om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Vi må stoppe av spiralen av vold og drap.
  • Vi appellerer til OSSE, formannskapet, OSSEs generalsekretær, utøvere og diplomater om å bruke enhver anledning til å snakke om mulige våpenhviler og forhandlinger.
  • Vi appellerer til den kommende OSSEs parlamentariske forsamling i Wien om å invitere en russisk delegasjon for å revitalisere OSSE som bro mellom øst og vest og holde dører åpne for dialog med et klart budskap om åpne og respektfulle forhandlinger som starter med våpenhvile for å stoppe krigen.
  • Vi appellerer til våre nasjonalstater, regjeringer, medlemmer av EU parlamentet, parlamentsmedlemmer og politikere globalt om å støtte eksplisitt forhandlinger og dialog – og ikke bare samtale om fiende og seier. Folk ønsker og trenger FRED.
  • Som medlemmer av en sivilsamfunnsorganisasjon støtter vi alle brobyggings- og fredsbyggingstiltak og bygger på langvarige relasjoner til kvinner og andre mennesker i krigsregionene og i våre nettverk.

IKFF ble grunnlagt for å få slutt på grusomhetene under første verdenskrig. Vi har sett opp gjennom historien hvordan den fortsatte militarismen i våre samfunn har ført land fra den ene krigen til den neste. Å kun trene soldater og etterlate sivile uten ressurser, fører til at land bare vet hvordan man skal krige, og ikke hvordan man bygger fred. Vi vet at investeringer i mennesker, menneskelig sikkerhet og rettferdige og likeverdige samfunn er de beste måtene å forhindre væpnet konflikt. Dette gjelder også under en pågående krig, og vi appeller til alle om å huske dette i sine handlinger, for hvert enkelt menneskes skyld.

Utskriftsvennlige versjoner, på norsk og engelsk.

uttlelelse fra WILPF om Ukraina

NEW UKRAINA LETTER WILPF

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *