Markeringene i Trondheim

Søndag 8. januar markeres Yemanedagen med bønn i Trondheim.  I Forum for diakoni er Yemanedagen løftet frem, med positiv respons, og det er laget en egen forbønn som leses på gudstjenster i Trondheim.
 
Mandag 9. januar blir det fakkeltog  fra Nidarosdomens port. Oppmøte kl. 16.00, avmarsj kl. 16.15. LO i Trondheim stiller med fakler. Fakketoget starter med en kort appell av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF Trondheim). Fakkeltoget går ned Munkegata med stopp utenfor Rådhuset, der det blir appell av en representant fra LO i Trondheim. Fakkeltoget går videre bort Thomas Angels gate og opp til Vår Frue Kirke.
 
Samme ettermiddag fortsetter markeringen med et gratis arrangement i Vår Frue kirke, fra klokken 17.00–18.30.

 Program:
• Dr. Bekken åpner med minikonsert på harmonica

• Video, der mennesker i limbo forteller

• Gruppen Nostalgi spiller. Jens Rohloff på Gitar, Kareem Alshofi på tromme, Shams Jaabary, sang, og Samer Zarka på Oud.

• Biskop Herborg Finnset holder en kort tale

• Svartlamon Damekor

• Varaordordfører Mona Berger holder en kort tale

• Mennesker i limbo presenterer en appell, som skal sendes til politikerne på Stortinget. Det blir også gitt informasjon om hva organisasjonen Mennesker i limbo representerer. 

• June Sommer Strask avslutter med en joik

 
Visste du at det bor ca 70 mennesker i limbo på asylmottak i Trondheim? På landsbasis er det flere hundre. Dette er mennesker i limbo, uten muligheter til å leve sine liv. De har ikke rett til legehjelp, de får ikke arbeidstillatelse, ingen norskopplæring og de lever på under 2000 NOK pr. måned. Mange har levd i limbo mellom 10 og 20 år!
 
Yemanedagen(e) er en mulighet for oss til å vise vilje til handling, slik at disse menneskene kan få et verdig liv. Om du ønsker å bidra så politikerne gir amnesti og slik at disse menneskene kan få menneskerettigheter, møt opp på arrangementene!
 
Yemanedagen(e) har fått navnet fra Yemane Teferi, som døde 8. januar 2016 etter 25 år på asylmottak, som ureturnérbar asylsøker. Dagen(e) tilegnes ikke bare Yemane, men alle ureturnérbare asylsøkere, mennesker i limbo. Yemanes historie fremstilles i Tine Poppes «Ingenmannsland», se:  https://yemane.no
 
Yemanedagen 2023 markeres mange steder steder i Norge;  Stavanger, Oslo, Hamar, Bodø, Tromsø, Stord, Bergen og kanskje i Drammen og Kristiansand. Mer info kommer.
 
Yemanedagen(e) i Trondheim er arrangert av: LO I Trondheim, SV, Nidaros bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd  Trondheim, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF Trondheim)  og Mennesker i limbo.


 
Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *