IKFF presenterer her et brev fra PEACE 2000 INSTITUTE, v/ Thor Magnusson, Island. Vi trenger denne typen visjoner og konkrete forslag for å komme ut av den forferdelige og formørkende krigssituasjonen i Ukraina og Europa.

17.april 2022.

Til: 
President Vladimar Putin – Moscow Russia
President Volodymyr Zelenzky – Kiev Ukraine
Prime Minister Magdalena Andersson – Stockholm Sweden
Prime Minister Sanna Marin – Helsinki Finland

Kopi er av oppropet er sendt til andre myndighetspersoner, inkludert Island, Portugal, og til enkeltpersoner og alle som kan påvirke nåværende fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina. Vennligst distribuer videre.

La virkelige helter reise seg i Europa denne påsken mot død og ødeleggelse  – og for fred, sameksistens og velstand. La ekte lederskap føre oss fra disse mørkets dager inn i en lysere fremtid.  I menneskehetens navn ber vi om en umiddelbar våpenhvile i Ukraina og en internasjonal fredsavtale.

Ytterligere eskalering av grusomhetene i Ukraina, diskusjoner om utvidelse av NATO mot øst og fortsatt økonomisk krigføring mot Russland undergraver sikkerheten i Europa og verden, og utgjør en trussel for at våre sivilisasjoner og menneskehetens fremtid kan kollapse.

Det tar to for å lage krig – og også for å skape fred

Prof. Johan Galtung, den internasjonalt anerkjente grunnleggeren av fredsstudier som eget vitenskapelig disiplin sa:  «Vi ser ut til å ha kommet til det punkt at vi selv, som er hovedårsak til død og lemlestelser gjennom vold og krig, er våre egne verste fiender. Det trengs to for å føre krig – og for å få fred.»

Sanksjoner startet av vestlige nasjoner er økonomisk krigføring mot Europas største befolkning. Å forvente at dette skal føre til fred er en illusjon. Det er et masseødeleggelsesvåpen mot 146 millioner mennesker, mange uskyldige tilskuere. Verden må aldri belønne aggresjon, men av svært praktiske årsaker må Russland kunne forvente støtte for å avverge nasjonalisme og ekstremisme, og således unngå en tragisk gjentakelse av Versailles i 1919, da et beseiret Tyskland ble straffet så hardt at det snudde seg til hevn, i stedet for å gjenoppbygge sine forbindelser med verden. 

Det finnes en bedre måte:

1. Umiddelbar ubetinget våpenhvile

2. Etablering av European Collective Security Alliance (ECSA) som gir sikkerhet til Ukraina, Sverige og Finland uten NATO-medlemskap – og en plan for å utvikle ECSA til en internasjonal felles sikkerhetsplattform basert på Palme-kommisjonens konsept.

3. Utplassering av en FNs fredsbevarende styrke i Donbass-regionen samtidig som det etableres sikkerhet og stabilitet.

4. La demokratiet vinne. Offentlig folkeavstemning under internasjonal overvåking i Donbass og Krim hvor innbyggerne stemmer om fremtidige status og allianser.

5. Avslutt den økonomiske krigføringen mot Russland.  

Vi trenger lederskap med intellekt og modenhet for å forvandle Europa fra «en dverg for krig» til «en kjempe for fred». Det vil være en misforstått reise for Sverige og Finland å krype inn i NATOs krigsmaskin. Fyrtårnet vårt må være det større gode for menneskeheten. 

Angrepet på Ukraina har traumatisert millioner av sivile og tvunget dem ut av hjemmene sine. Hundrevis er drept. Soldater og andre utkommanderte på begge sider er også lemlestet og drept. Mange ble med makt sendt ut for å kjempe en absurd krig mot naboer og venner.

Det kan ikke bli fred i Europa uten samarbeid med Russland. Vi er alle i dette sammen. Mens det ukrainske folket blir bombardert inn i et levende helvete, gir det ringvirkninger over hele kloden med skyhøye mat- og energipriser som truer med å eskalere inn i en global sultkrise.

Vår virkelige fiende er krigskulturen og det militærindustrielle komplekset som er en mørk kraft mot demokratiet og en fiende av menneskeheten. 

Eisenhowers verste frykt gikk i oppfyllelse: Vi finner opp fiender for å selge bombene. Vi trenger diplomatisk lederskap. Vestlige ledere strømmer til Ukraina for publisitets-stunts i gatene i Kiev mens de lover stadig større mengder med våpen som bare vil forårsake flere dødsfall og ødeleggelser. Hvor er dialogen, dialogen som må finne sted både i Ukraina og i Russland. Diplomatiet for å få slutt på denne redselen, er det manglende elementet.

I år er det 40-årsjubileum for Palmekommisjonens rapport om felles sikkerhet basert på forskning fra et panel av eksperter fra hele verden, ledet av Sveriges statsminister Olof Palme. De avsluttet med disse ordene:

«Internasjonal sikkerhet må hvile på en forpliktelse til felles overlevelse i stedet for en trussel om gjensidig ødeleggelse.»

Stockholm International Peace Research Institute-SIPRI kommenterte: «Den grunnleggende ideen om felles sikkerhet er enkel. Det er at ingen land kan oppnå sikkerhet i det lange løp, bare ved ensidige beslutninger om egne militære posisjoner. Sikkerhet må være felles – med motstanderne. Med ordene i Palme-kommisjonens rapport, «Stater kan ikke lenger søke sikkerhet på hverandres bekostning; det kan bare oppnås gjennom samarbeid.» 

Vi har allerede kunnskapen og verktøyene for å etablere fred i Europa og verden. Nå trenger vi politisk mot og besluttsomhet til å si STOPP til ytterligere spredning av krigen og å begynne å implementere fredelige resolusjoner i stedet for organiserte drap og folkemord.

Oppfordring til handling:

Vi ber om et hastemøte med europeiske ledere for å diskutere med president Zelensky og president Putin en fredsavtale som kan videreutvikles til Europe Collective Security Alliance (ECSA) som en vei til å løse underliggende konflikter og sikre varig fred i Europa.Vi oppfordrer ledelsen i Ukraina, Russland, Sverige og Finland og deres allierte til å snarest starte forhandlinger. Alle verdens ledere og påvirkere må kreve dette på vegne av menneskeheten. Det er på tide at alle involverte parter stopper kampene og gir fred en sjanse i en samlet aksjon mot den menneskeskapte mørke kraften som plager vår vakre jord.

 

Hvis vi kan være til hjelp, står vi til din disposisjon.

Med vennlig hilsen,

PEACE 2000 INSTITUTE
Thor Magnusson
Vogasel 1, Reykjavik, 109 Iceland
Tel: +354 496 2000 – Mobile/WhatsApp: +34 693776990
Email: thor@peace2000.org

Oppropet er litt forkortet: Hele oppropet finnes på engelsk her:

Easter Call for Heroic Cease Fire

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *