Hiroshimadagen markeres i Oslo med utstilling på Youngstorget 4.–12. august, fredsgudstjeneste i Oslo Domkirke og hilsen fra ordfører Marianne Borgen. Blant annet! Oppdatert program kommer

6. august 1945 falt bomben over Hiroshima, og i tida etter har vi markert dagen for å minnes ofrene og de overlevende (Hibakusha) og jobbe for en atomvåpenfri verden. 
 
I år blir det utstilling på Youngstorget 4.–12. august, fredsgudstjeneste i Oslo Domkirke og hilsen fra ordfører Marianne Borgen. Blant annet! Oppdatert program kommer. Sett av dagen for å være med å markere denne viktige dagen på seinsommeren. ☮️
 
Aldri mer Hiroshima! Aldri mer Nagasaki!
Norge må signere FNs atomvåpenforbud!
Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *