Intervju med Norges fredsminister C.Hansen, juli ‘23

Hva vil det nye Fredsdepartementet gjøre?

– Noe av det første blir å stoppe våpenforsendelsene til Ukraina og gå sammen med andre land for å søke våpenhvile og fredsforhandlinger. Vi vil av-militarisere samfunnet og jobbe for å skape menneskelig sikkerhet gjennom ikke-voldelige tiltak som internasjonalt samarbeid, dialog og forebygging av voldelige konflikter. Dessuten effektiv håndheving og utvidelse av internasjonale nedrustningsavtaler – inkludert FNs atomvåpenforbud som Norge nå vil signere og ratifisere. For å kunne oppnå menneskelig sikkerhet må vi stoppe den militære opprustningen. I stedet for å øke forsvarsbudsjettet vil den militære delen av budsjettet reduseres for å frigjøre ressurser til fredsskapende tiltak, klima og miljø. Vi vil også gjeninnføre siviltjenesten, og vi vil øke støtten til fredsbevegelsen betydelig.

Vil ikke det å ruste ned og redusere militærbudsjettet true vår sikkerhet?

– Nei. Vi står overfor en presserende klima- og naturkrise som truer menneskeheten og alt liv på jorden. Raseringen av verdens naturmangfold er en like alvorlig trussel. Å ruste opp og øke militær virksomhet vil ikke bare stjele ressurser, men det vil også forverre krisene.

Det var Russland som startet krigen. Er ikke en angrepskrig angriperens skyld?

– Fredsforhandlinger betyr ikke å godkjenne krigen. Vi krever at Russland stopper krigshandlingene og trekker sine styrker tilbake – samtidig som vi vil stoppe våpenforsendelsene og kreve våpenhvile og fredssamtaler. Angrepskrigen er angriperens ansvar, men fred er, som FN-pakten fastslår, et kollektivt ansvar. Å fortsette å sende våpen vil bare forlenge, eskalere og forverre krigen. Begge parter bruker nå klasevåpen, som vil påføre sivilbefolkningen i Ukraina enorme lidelser i mange år etter at krigen er slutt. Hva blir det neste? Taktiske atomvåpen? Faren for at atomvåpen kan bli brukt i Ukraina-krigen er reell. Derfor er vi nødt til å stoppe krigen og våpenkappløpet umiddelbart.

Her kan du laste ned månedens fredsminister som pdf. 

Camilla_Hansen_juli’23

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *