14. og 15. juli møttes rundt 65 fredsaktivister fra Danmark, Finland, Norge og Sverige til konferanse i Helsingør.  23 organisasjoner var representert. Etter to dager med fredsseminar og diskusjoner ble Nordisk fredsallianse stiftet 16. juli.  

Den viktigste politiske enigheten gjaldt atomvåpenpolitikk, med vekt på fire felles krav til nordiske myndigheter:

 • Signere FNs forbudstraktat mot atomvåpen
 • Gå inn for Norden som atomfri sone
 • Si nei til utenlandske baser på nordisk jord siden det kan medføre atomvåpen
 • Si nei til Natos strategi om første bruk av atomvåpen

Nordiske fredsorganisasjoner har arbeidet aktivt med å danne en nordisk fredsallianse i flere år.

Arbeidet startet med de to nordisk-russiske seminarene i Oslo i 2020 og 2021.  IKFF Norge var pådriver for de to seminarene og har spilt en aktiv rolle i den nordiske koordineringsgruppen.  Målsettingen for koordineringsgruppen har vært å dels samle mange nordiske fredsorganisasjoner til diskusjon om felles temaer, dels danne en nordisk paraplyorganisasjon. Begge målsettingene ble oppfylt.   

Språket på både seminaret og stiftelsesmøte var engelsk, siden ikke bare finnene, men også mange av deltakerne ikke hadde full forståelse for de andre nordiske språkene. 

Fredsseminaret tok opp temaer av felles interesse for alle fredsorganisasjonene gjennom innledninger og diskusjoner: 

 1. Peace as a precondition for welfare and sustainable development
 2. The Nordic countries and Nato – a challenge facing the peace movement
 3. Alternatives to war – if you want peace, prepare for peace
 4. Building Bridges between peace and climate movements – strategies and actions
 5. The war in Ukraine – experience, alternatives and solutions.

Det ble lagt fram flere forslag til uttalelser:

 • Appeal for a nuclear weapon-free Nordic region
 • Appeal against cluster bombs
 • Appeal for peace talks instead of war in Ukraine

Uttalelsene skal bearbeides ytterligere for å kunne vedtas og sendes ut av den nye koordineringsgruppen.

Den viktigste politiske uenigheten gjaldt forholdet til Russland, hvor det var markerte forskjeller mellom meningene i den norske og finske gruppene.

Det ble nedsatt en rekke arbeidsgrupper som skal samarbeide om felles utfordringer framover, det gjelder bl.a. arbeidet for fredsdepartementer som IKFF Norge har vært opptatt av lenge og  samarbeidet mellom freds-, klima- og miljøbevegelsen. Et annet tema er muligheten for deltakelse fra nordiske fredsorganisasjoner i det framtidige arbeidet for tillitsbygging mellom ukrainske og russiske fredsorganisasjoner – bl.a. basert på at det islandske formannskapet i nordisk ministerråd 2023 har satt fredsarbeid på dagsorden. 

Stiftelsesmøtet valgte en ny koordineringsgruppe med 2 faste + 1 vara fra hvert land. Liss Schanke fra Norge stilte ikke til gjenvalg, og følgende tre personer utgjør den nye norske delen av koordineringsgruppen:

 • Tim Liebenhoff, Fredslaget
 • Einar Braathen, Fredsinitiativet
 • Aslak Storaker, Stopp Nato

Det er ingen kvinner i den norske delen, men koordineringsgruppen som helhet har over 40% kvinner. Det er heller ingen representanter fra IKFF Norge, men både Marianne Laxen fra IKFF Finland og Hanne Petersen fra IKFF Danmark er med i den nye koordineringsgruppen.

Les rapporten fra Liss Schanke her:

Nordisk fredsallianse ser dagens lys, rapport fra Liss

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *