IKFF sitt høringssvar er en sterk kritikk av kommisjonens ensidige vekt på militær opprustning som veien til sikkerhet og fred. Vi mener den er et ensidig og naivt forsvar for vestlig militær opprustning.

IKFF og fredsbevegelsens perspektiver er nødvendige i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Verdensproblemene er så store at veien å gå er gjennom alternativene til opprustning og militarisme.

Militarisme og opprustning har gjennom århundrer skapt nød og ødeleggelser verden over, men vurderes likevel til stadighet som de eneste rette. For å forhindre at militarismen blir enerådende ideologi i et ensrettet samfunn, må enhver regjering i demokratiets og menneskerettighetenes navn ta vare på fredsopposisjonen.

IKFF anbefaler på det sterkest å vektlegge følgende 10 forslag, når regjeringen legger fram en eventuell melding til Stortinget:

1. Bruk ressurser på å styrke FNs arbeid for multinasjonale løsninger i forhold til nedrustning, fredsforhandlinger, klima, rettferdig global fordeling og human flyktningpolitikk

2. La klima- og miljøhensyn blir et hoved- grunnlag for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

3. Bruk langt mer ressurser enn i dag på å styrke norsk kystvern, heimevern og sivilforsvar

4. Ratifiser FNs atomvåpenforbud

5. Vurder en deling av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité, for å unngå den dominans som militært forsvar synes å ha over komiteens arbeid i dag

6. Etabler et eget Freds- eller Fredskulturdepartement for å sikre større nedrustnings- og fredsbyggende kompetanse i beslutningssystemet

7. Etabler samfunnstjeneste som et alternativ til militærtjeneste – med vektlegging på å bygge nasjonal og internasjonal kapasitet innen miljøvern, omsorg, helse og utdanning.

8. Øk forutsigbar og bred statlig støtte til frivillige organisasjoner som arbeider med freds- og sikkerhetsspørsmål, gjennom faste, romslige bevilgninger, som gir mulighet til både nærmere nordisk og internasjonalt samarbeid og bred deltakelse i norsk samfunnsdebatt

9. Styrk fredsundervisning på ulike nivå i skolen og i institusjoner og organisasjoner

10. Øk kompetansen i befolkningen gjennom god og åpen informasjon, debatt og samhandling rundt beredskap og sikkerhetsspørsmål i bred betydning av ordet.

Les hele høringssvaret her: 

IKFFs høringssvar

Bildet øverst på siden er tatt fra https://www.unposterforpeace.org- Kunsteren er fra hellas og heter Nadia Anthouli.

 

 

 

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *