Ill: Wikimedia Commons

 
 

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF er dypt rystet over drapene på mennesker i Palestina og Israel. Angrep på sivile kan aldri rettferdiggjøres og må fordømmes på det sterkeste.

 
I Gaza har til nå 1540 mennesker blitt drept av israelske luftangrep og beskytninger bare de siste dagene. 500 av disse var barn. Nabolag er jevnet med jorden og skoler og sykehus blir bombet
 
I tillegg straffer den israelske regjeringen Gaza-befolkningen kollektivt ved å håndheve en fullstendig beleiring; ingen vann, mat, elektrisitet eller drivstoff tillates inn i territoriet, noe som i følge en rekke internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner kan utvikle seg til et folkemord. 
 
IKFF ser den siste ukens brutale hendelser i sammenheng med Israels langvarige okkupasjon, stadige utvidelser av kolonier, diskriminering av palestinere, lovløse angrep og fengsling av palestinske sivile.
 
 
Veien til fred og forsoning blir nå enda lengre. Enda vanskeligere. Enda mer håpløs. Og voldsspiralen fortsetter og ødelegger for nye generasjoner.
Det viktige nå er å stoppe en eskalering av krigen og avverge nye alvorlige brudd på folkeretten.
 

Norge og de andre medlemsstatene og ansvarlige organ i FN må opprettholde FN-pakten og:

• Kreve at Israel, som okkupasjonsmakt, overholder sine forpliktelser under folkeretten og gjør alle nødvendige anstrengelser for å beskytte sivilbefolkningen i de okkuperte palestinske områdene
 
• Oppfordre til umiddelbar våpenhvile og slutt på bruken av eksplosive våpen fra alle parter i alle befolkede områder.
 
• Kreve at Israel opphever beleiringen av Gaza og sikrer tilgang til varer som er avgjørende for overlevelsen til folket i enklaven. 
 
• Gjeninnføre bistand fra givere og medlemsland for å unngå kollektiv avstraffelse av palestinere
 
• Starte en FN-meglet prosess for fred og rettferdighet som setter palestinske stemmer og perspektiver i sentrum, spesielt kvinners stemmer, for å muliggjøre en utvikling mot fred.
 
• Avslutte militær og annen støtte til Israels apartheidregime og okkupasjon av Palestina.
 
 
Under finner du oppropet fra WILPF internasjonalt: 
Tagged with →  
Share →

One Response to Stopp eskaleringen av volden i Palestina og Israel

  1. Anna Helleland sier:

    Alle okkuperte områder, jord og boliger må gis tilbake til den palestinske befolkningen i henhold til folkeretten. Forhindring av medisinsk hjelp og mat/vannforsyninger og bombing av sykehus på Gaza må stoppe. Stiller meg også hundre prosent bak ikff sitt opprop. Krigen må stoppe nå. Vi må forhindre at flere mennesker, barn spesielt, fordrives.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *