Det ble ingen store demonstrasjoner da verdens største krigsskip, hangarskipet USS Gerald R. Ford seilte inn i Oslofjorden 24. mai. Dette var skipets første operative tokt siden det ble en del av den amerikanske marinen i 2017.

 

Tvert i mot var det mye stas og positiv medieomtale, og store folkemengder dro ut til Malmøya for å se på skipet.

Foto: Gro Finne

I 1985 la skipet USS Iowa til kai i Oslo. Krigsskipet var mistenkt for å ha atomvåpen ombord. Den gang møtte rundt 500 mennesker opp på kaien med Nei til atomvåpen-plakater, og 30 demonstranter ble anholdt av politiet. Om skipet hadde atomvåpen ombord, er fortsatt uvisst. Norske myndigheter spør jo ikke om det. 

Ubehag og sinne

Selv om det har vært relativt få protester mot hangarskipets tokt i norske farvann, så fikk kritiske røster slippe til på Debatten med Fredrik Solvang 25. mai. Fredsaktivister snakket om det store ubehaget ved at folk og media hyller et et krigsskip som er designet for å drepe. Journalister og fagmilitære som deltok i programmet var kritisk til at hangarskipet fikk tillatelse til å ankre opp i en europeisk hovedstad og mente at dette bidrar til overdreven avskrekking og unødvendig opptrapping av den spente situasjonen i Europa.

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202305/NNFA51052523/avspiller

Atomvåpen.

Mye tyder på at hangarskipet seiler inn i våre fjorder og oppover langs kysten med atomvåpen ombord. Mens forsvarsminister Bjørn Arild Gram hardnakket benektet at hangarskipet USS Gerald R. Ford brakte med seg atomvåpen tilnorske farvann, mente forsker og orlogskaptein Tor Ivar Strømmen noe annet. Han sa at amerikanerne har atomvåpen som en del av standaroppsettet på hangarskip og kunne ikke se noen grunn til at dette hangarskipet skulle kommet til Europa og nordområdene uten full våpenutrustning om bord. Vi kan altså gå ut fra at det er atomvåpen ombord og også i ubåtene som følger med hangarskipet. 

Tøft å være fredsaktivist

Vi skal takke fredsaktivistene som var kjapt på banen, spesielt de unge aktivistene som hengte opp 200 plakater med Yankee go home. 

Selma Flo-Munch, en av aktivistene forteller at hun ble ble møtt med de vanlige frasene Putinist, Quisling og til og med «Jeg håper Russland tar deg» da hun klistret opp plakatene.

Det kan være vanskelig å stå fram som freds- og antikrigsaktivist for tiden, men det er også helt nødvendig å aksjonere mot krigens galskap. Vi må få krigsmaskinene til å stilne og utvide rommet for diplomati og fred».

Noen vil mene at atomvåpen i norske farvann et et brudd på ikkespredningsavtalen, men det underlige svaret er at det 333 meter lange skipet er (definert som) amerikansk territorium, selv når det ligger i en europeisk havn! 

 

 

 

 

 

 

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *